Bezpečnostné informácie

Pre prihlásenie potrebujete PID, heslo a podporovaný prehliadač. 

 

Pri prvom prihlásení budete z bezpečnostných dôvodov vyzvaný na zmenu hesla, ktorá bude autorizovaná cez SMS kód.

 

Pre správne zobrazenie používajte nasledujúce internetové prehliadače:

 

 

 

Upozornenie (uverejnené 23.04.2014)

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., žiada svojich klientov, aby v záujme ochrany svojich účtov neposkytovali osobné údaje ani informácie o svojich platobných transakciách autorom podvodných e-mailov. 

Banka nikdy nežiada takéto informácie od klientov. 

 

Odporúčame Vám: