Bezpečnostné informácie

Pre prihlásenie potrebujete PID, heslo a podporovaný prehliadač. 
 
Pri prvom prihlásení budete z bezpečnostných dôvodov vyzvaný na zmenu hesla, ktorá bude autorizovaná cez SMS kód.
 
Pre správne zobrazenie používajte nasledujúce internetové prehliadače:
 

 

 

Upozornenie (uverejnené 23.04.2014)

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., žiada svojich klientov, aby v záujme ochrany svojich účtov neposkytovali osobné údaje ani informácie o svojich platobných transakciách autorom podvodných e-mailov. 

Banka nikdy nežiada takéto informácie od klientov. 
 
Odporúčame Vám: