Bezpečnostné informácie

Pre prihlásenie potrebujete PID, heslo a podporovaný prehliadač. 

 

Pri prvom prihlásení Vás z bezpečnostných dôvodov vyzveme na zmenu hesla, ktorá bude autorizovaná cez SMS kód.

 

Pre správne zobrazenie používajte nasledujúce internetové prehliadače:

 

 

Upozornenie

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., žiada klientov, aby v záujme ochrany svojich účtov neposkytovali osobné údaje ani informácie o svojich platobných transakciách autorom podvodných e-mailov. 

Banka nikdy nežiada od klientov takéto informácie. 

 

Odporúčame Vám: