Bezpečnostné informácie

Pre prihlásenie potrebujete PID, heslo a podporovaný prehliadač. 

 

Pri prvom prihlásení budete z bezpečnostných dôvodov vyzvaný na zmenu hesla, ktorá bude autorizovaná cez SMS kód.

 

Pre správne zobrazenie používajte nasledujúce internetové prehliadače:

 

·         Mozilla Firefox 6, 7 a vyšší  (stiahni)

·         Chrome 13, 14 a vyšší (stiahni

·         Internet Explorer 10.0 a vyšší (stiahni)

·         Safari 5.1 a vyšší (stiahni)

·         Opera 11.5 a vyšší (stiahni)

 

 

Upozornenie (uverejnené 23.04.2014)

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., žiada svojich klientov, aby v záujme ochrany svojich účtov neposkytovali osobné údaje ani informácie o svojich platobných transakciách autorom podvodných e-mailov. 

Banka nikdy nežiada takéto informácie od klientov. 

 

Odporúčame Vám:

·         Pozorne si prečítajte všetky požiadavky na poskytnutie citlivých informácií. V prípade pochybností, ktoré môžu vyvolať napr. adresa odosielateľa e-mailu, gramatické chyby v texte a pod. volajte Centrum telefonických služieb PSS, a. s., na tel. čísle 02/ 58 55 58 55.

·         Venujte pozornosť miestam, kde sa pripájate k internetu. Ak je to možné, snažte sa vyhnúť použitiu dôverných informácií, najmä prístupové údaje PID a heslo, na verejných miestach ako sú internetové kaviarne, knižnice a pod. Predídete tak riziku krádeže identity, ktorá môže viesť k zneužitiu Vašich údajov napr. na podanie žiadosti o úver bez Vášho vedomia. 

·         Heslom chráňte aj svoj počítač. Zabránite tak neoprávneným osobám v prístupe k Vašim informáciám. Pri podozrení, že dôveryhodnosť Vášho hesla bola narušená, heslo zmeňte.